Zobrazení: vizuální, textové

ELaw.cz : právní portál

elaw.cz [aktuální verze]

Aktuality, judikatura a články z oblastí občanského, obchodního, mezinárodního, komunitárního, daňového a trestního práva

Vydavatel: Leform

Juristic.cz

juristic.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje komentáře a analýzy skutečných soudních případů z oblasti občanského, rodinného, pracovního, obchodního, správního, trestního, ústavního a mezinárodního práva

Vydavatel: Spolek Juristic

Lexforum.cz : otevřené fórum pro české a slovenské právniky

lexforum.cz [aktuální verze]

Weblog přináší informace o aktuálním dění v jednotlivých oblastech práva

Vydavatel: Kvasnica, Milan

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Reforma justice

reformajustice.cz [aktuální verze]

Informace o novém trestním zákoníku, souhrnné novele občanského soudního řádu a novele zákona o soudech a soudcích.

Vydavatel: Ministerstvo spravedlnosti

Transparency International : Česká republika

www.transparency.cz [aktuální verze]

Stránky nevládní neziskové organizace Transpararency International - Česká republika (TIC), jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. Publikace, výsledky průzkumů, projekty, poradna, tiskové zprávy

Vydavatel: Transparency International - Česká republika

Www.trestni-rizeni.com : trestní právo pro laiky

www.trestni-rizeni.com [aktuální verze]

Jedná se o stránky seznamující veřejnost s konkrétní prací soudů ve věcech trestních a objasňují často používané pojmy z této oblasti

Vydavatel: Fišer, Martin

Παραγραφος : blog o právu

paragraphos.pecina.cz/ [aktuální verze]

Jedná se o blog, ve kterém autor zveřejňuje subjektivní poznámky na okraj toho, co se v českém právu a okolo něj děje

Vydavatel: Pecina, Tomáš

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ
1