Zobrazení: vizuální, textové

Fórum obnovy venkova

forum.isu.cz [aktuální verze]

Původní verze stránek Spolku pro obnovu venkova, obsahují mimo jiné Zpravodaj Spolku a informace o programu Evropské unie Leader+

Vydavatel: Spolek pro obnovu venkova

Spolek pro obnovu venkova : SPOV

www.spovcr.cz [aktuální verze]

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova

Vydavatel: Spolek pro obnovu venkova

1