Zobrazení: vizuální, textové

Fórum obnovy venkova

forum.isu.cz [aktuální verze]

Původní verze stránek Spolku pro obnovu venkova, obsahují mimo jiné Zpravodaj Spolku a informace o programu Evropské unie Leader+

Vydavatel: Spolek pro obnovu venkova

Rozhledy 010 : aktuality - komentáře - fejetony - historie - technika

rozhledy2010.blogspot.cz [aktuální verze]

Weblog obsahuje informace z oblasti českého venkova a zabývá se souvisejícími tématy, zejména historií, zemědělstvím, životním prostředím či politikou.

Vydavatel: Kroupa, Stanislav

Rozhledy agrárního venkova 012 : aktuality - komentáře - informace - fejetony

agrarnivenkov2011.blogspot.cz [aktuální verze]

Blog přináší informace z oblasti zemědělství, venkova, výroby potravin i informace o politice zaměřené na zemědělství a autorovy názory.

Vydavatel: Kroupa, Stanislav

Rozhledy agrárního venkova : aktuality - komentáře - fejetony - historie

rozhledyav.blogspot.com [aktuální verze]

Blog obsahující informace o současném stavu zemědělství na českém venkově

Vydavatel: Kroupa, Stanislav

Rozhledy : aktuality - komentáře - fejetony - historie - životní prostředí - technika

venkovskyden.blogspot.com [aktuální verze]

Jedná se o weblog, který obsahuje informace z oblastí životního prostředí, turistiky, sportu, politiky, historie apod., jež se týkají českého venkova

Vydavatel: Kroupa, Stanislav

Spolek pro obnovu venkova : SPOV

www.spovcr.cz [aktuální verze]

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova

Vydavatel: Spolek pro obnovu venkova

Venkovské noviny : hlas venkova–občastník pro venkov

www.venkovskenoviny.cz [aktuální verze]

Elektronický časopis zaměřený na rozvoj venkova a informování o aktuálním dění, projektech a pořádaných akcích.

Vydavatel: Centrum pro komunitní práci

1