Zobrazení: vizuální, textové

Etologie člověka

web.natur.cuni.cz/etologiecloveka/ [aktuální verze]

Stránky informují o vědecké činnosti v oblasti lidského chování, kognice a osobnosti z hlediska evoluční perspektivy s ohledem na historicko-teoretické aspekty věd.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta

Lidé města

lidemesta.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědních a humanitních disciplín.

Vydavatel: Univerzita Karlova

1