Zobrazení: vizuální, textové

Centrum Excelence Telč

cet.arcchip.cz [aktuální verze]

Stránky projektu výstavby výzkumného a vývojového centra. Informace o projektu, jeho realizaci, laboratořích, výzkumném programu a aktuálním dění.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Centrum pro otázky životního prostředí : Univerzita Karlova v Praze

cozp.cuni.cz [aktuální verze]

Domovská stránka COŽP obsahuje informace o jeho historii, struktuře a organizaci, pracovnících, projektech a studijních programech. Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí

Czech research and technology development : Czech rtd : research and technology development

www.czechrtd.info [aktuální verze]

Projekt Technologického centra Akademie věd České republiky, který mapuje oblast výzkumu a technologického rozvoje, (research and technology development) v České republice. Analýzy, koncepce, seznam relevantních českých institucí uspořádaný dle oboru, ve kterém působí. Stránky jsou v anglickém jazyce

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Etologie člověka

web.natur.cuni.cz/etologiecloveka/ [aktuální verze]

Stránky informují o vědecké činnosti v oblasti lidského chování, kognice a osobnosti z hlediska evoluční perspektivy s ohledem na historicko-teoretické aspekty věd.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta

Evropský výzkumný institut sociální práce

eris.osu.eu [aktuální verze]

Mezinárodní výzkumná organizace zabývající se výzkumnými projekty v oblasti sociální práce na evropské úrovni. Součástí stránek informace o organizaci a výzkumu a časopis ERIS Web Journal.

Vydavatel: Evropský výzkumný ústav sociální práce

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR : MÚA

www.mua.cas.cz [aktuální verze]

MÚA AV ČR zkoumá české moderní dějiny ve středoevropském kontextu, kodikologii a dějiny vědy. Informace o ústavu, výzkumu, archivních fondech, publikacích a aktuálním dění.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Masarykův ústav a Archiv

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

www.psu.cas.cz [aktuální verze]

Informace o struktuře a činnostech Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, který se zabývá především výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, kognitivní psychologie a psychologie zdraví. Informace jsou primárně v anglickém jazyce

Vydavatel: Akademie věd ČR. Psychologický ústav

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. : UniCRE

www.unicre.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumně vzdělávacího centra zaměřeného na studium anorganických materiálů. Součástí stránek organizační struktura, přehled o výzkumné a vzdělávací činnosti, archiv projektů, Zpravodaj UniCRE, roční zprávy, aktuality, fotogalerie.

Vydavatel: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

www.vulhm.cz [aktuální verze]

Cílem výzkumného ústavu je zajišťování výzkumu v oblasti lesnictví a myslivosti, zajišťování expertních, poradenských a dalších službových činností pro státní správu a pro vlastníky lesů všech kategorií. Informace o ústavu a jeho činnosti, součástí časopis Zprávy lesnického výzkumu.

Vydavatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Výzkumný ústav mlékárenský : VÚM

www.vumlekarensky.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumné instituce s dlouhou tradicí, která poskytuje služby a výrobky především mlékárenskému průmyslu. V rámci společnosti je udržována také sbírka čistých mlékařských kultur, která je zařazena do Národního programu konzervace a využití genofondu mikroorganismů a drobných živočichů.

Vydavatel: Výzkumný ústav mlékárenský

1