Zobrazení: vizuální, textové

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce : VÚV TGM

www.vuv.cz [aktuální verze]

Informace o ústavu - orgánech, historii, výzkumných odborech, řešených úkolech, ediční činnosti, kurzech, seminářích a aktualitách.

Vydavatel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

1