Zobrazení: vizuální, textové

Česká inspekce životního prostředí

www.cizp.cz [aktuální verze]

Inspekce dozírá na dodržování legislativy v oblasti životního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody, ochrana lesa a odpadové hospodářství), součástí jsou informace o činnosti, struktuře, poradenství aj.

Vydavatel: Česká inspekce životního prostředí

Ekologický institut Veronica

www.veronica.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se ekologii, ochraně přírody a krajiny, obnovitelným zdrojům energie, ekologickému zemědělství a architektuře, odpadům, domácnostem, poradenství. Součástí jsou informace o pořádaných ekologických akcích

Vydavatel: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Veronica

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce : VÚV TGM

www.vuv.cz [aktuální verze]

Informace o ústavu - orgánech, historii, výzkumných odborech, řešených úkolech, ediční činnosti, kurzech, seminářích a aktualitách.

Vydavatel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Waste forum

www.wasteforum.cz [aktuální verze]

Elektronický recenzovaný časopis o odpadovém hospodářství.

Vydavatel: České ekologické manažerské centrum

1