Zobrazení: vizuální, textové

Katedra softwarového inženýrství MFF UK

www.ksi.mff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky katedry obsahují informace o studiu, popis výzkumné činnosti a přidružených výzkumných skupin, seznam vyvinutého software. Součástí je taktéž seznam a výběrové plné texty technických zpráv.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra softwarového inženýrství

VISIONGAME

visiongame.cz/ [aktuální verze]

Visiongame je archiv všech vydaných i nevydaných českých a slovenských počítačových her a vývojářských studií. Uchovává audio-vizuální kulturní dědictví a podporuje tak vývojářská studia v jejich činnosti. Součástí portálu je online magazín.

Vydavatel: Miroslav MYdla Žák

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1