Zobrazení: vizuální, textové

Katedra softwarového inženýrství MFF UK

www.ksi.mff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky katedry obsahují informace o studiu, popis výzkumné činnosti a přidružených výzkumných skupin, seznam vyvinutého software. Součástí je taktéž seznam a výběrové plné texty technických zpráv.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra softwarového inženýrství

1