Zobrazení: vizuální, textové

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno

www.iabrno.cz [aktuální verze]

Ústav zabývající se výzkumem v oblasti pravěkých a časně středověkých dějin především na území Moravy a českého Slezska. Informace o ústavu, výzkumech, výzkumných střediscích a základnách.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Přehled výzkumů

www.iabrno.cz/pv/ [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na archeologii. Obsahuje studie a zprávy o výzkumech. Plné texty dostupné od roku 2008.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

1