Zobrazení: vizuální, textové

Centrum mezistátních úhrad

www.cmu.cz [aktuální verze]

Styčný orgán pro oblast zdravotní péče zabezpečující provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Stránky obsahují informace o instituci, její činnosti a informace pro pojištěnce a zdravotnická zařízení.

Vydavatel: Centrum mezistátních úhrad

1