Zobrazení: vizuální, textové

Analýzy & studie

www.barrister.cz/strat/bulletin/bulletin.html [aktuální verze]

Bulletin zabývající se výzkumem, analýzou a odbornými debatami v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení konfliktů s ohledem na Českou republiku a její postavení v Evropě a ve světě.

Vydavatel: Centrum strategických studií

Asociace pro mezinárodní otázky

www.amo.cz [aktuální verze]

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, think-tank, jehož cílem je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Stránky obsahují Informace o asociaci a jejich činnostech v oblasti vzdělávání, mezinárodních projektů a výzkumu. Součástí jsou články a další publikované materiály

Vydavatel: Asociace pro mezinárodní otázky

Centrum mezistátních úhrad

www.cmu.cz [aktuální verze]

Styčný orgán pro oblast zdravotní péče zabezpečující provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Stránky obsahují informace o instituci, její činnosti a informace pro pojištěnce a zdravotnická zařízení.

Vydavatel: Centrum mezistátních úhrad

Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci : CBAP

www.cbap.cz [aktuální verze]

Sdružení odborníků s cílem je poskytovat profesionální služby v oblasti politického, bezpečnostního a ekonomického poradenství, řízení rizik, monitoringu bezpečnostních hrozeb, odborného výzkumu otázek mezinárodních vztahů a geopolitiky. Analýzy, studie, komentáře a aktuální zpravodajství.

Vydavatel: Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci

Centrum strategických studií

barrister.cz/strat/ [aktuální verze]

Výzkum , analýzy a odborné debaty na téma bezpečnost, prevence a řešení konfliktů s ohledem na Českou republiku a její postavení v Evropě.

Vydavatel: Centrum strategických studií

Česko-japonská společnost

japan.cz [aktuální verze]

Stránky občanského sdružení zaměřeného na podporu česko-japonských vztahů. Informace o organizaci, odborných sekcích a aktuálním dění.

Vydavatel: Česko-japonská společnost

Česko-německý fond budoucnosti

fondbudoucnosti.cz [aktuální verze]

Zaměřeno na podporu česko-německých vztahů a financování projektů z oblasti vědy, kultury a vzdělávacích programů

Vydavatel: Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti : kancelář pro oběti nacismu

cron.cz [aktuální verze]

Informace pro oběti nacistického bezpráví o vyřizování žádostí o finanční náhradu

Vydavatel: Česko-německý fond budoucnosti

Institut politologických studií

ips.fsv.cuni.cz/ [aktuální verze]

Stránky institutu zaměřeného na politologii, mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia obsahují informace o struktuře institutu, o studiu, údaje o vědecké a výzkumné činnosti.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Institut politologických věd

Internetový politologický časopis e-Polis

e-polis.cz [aktuální verze]

Publikační a informační server se zaměřením na politologii, mezinárodní vztahy a mezinárodní bezpečnost.

Vydavatel: Česko-slovenská unie studentů politických věd. Akademický spolek

Mezinárodní politika

www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/list/mezinarodni-politika [aktuální verze]

Měsíčník o světovémpolitickém dění. Je zdrojem fundovaných informací a názorů odborníků v oblasti mezinárodních politických a ekonomických vztahů a diplomacie.

Vydavatel: Ústav mezinárodních vztahů

Nezávislé zpravodajství

zpravy.blogy.novinky.cz [aktuální verze]

Nezávislé, necenzurované zpravodajství ze světa zejména zaměřené na arabsko-izraelské konflikty

Vydavatel: Očadlík, Michal

1 2