Zobrazení: vizuální, textové

Informační studie

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makr_info_studie.html [aktuální verze]

Informační studie (Information Papers) slouží především ke shromáždění existujících poznatků z oblasti makroekonomické analýzy a hospodářské politiky.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Macroeconomic Forecast

www.mfcr.cz/en/statistics/macroeconomic-forecast [aktuální verze]

Webové stránky představující v anglickém jazyce čtvrtletně makroekonomické predikace a průzkumy Ministerstva financí.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-ND 3.0 CZ

Makroekonomická predikce

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html [aktuální verze]

Zahrnuje predikci na běžný a následující rok a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky. Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Výzkumné studie

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makr_vyzkum_studie.html [aktuální verze]

Výzkumné studie Ministerstva financí ČR slouží k publikaci původních výsledků výzkumných projektů týkajících se hospodářské a zejména fiskální politiky.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1