Zobrazení: vizuální, textové

Macroeconomic Forecast

www.mfcr.cz/en/statistics/macroeconomic-forecast [aktuální verze]

Webové stránky představující v anglickém jazyce čtvrtletně makroekonomické predikace a průzkumy Ministerstva financí.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-ND 3.0 CZ

Makroekonomická predikce

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html [aktuální verze]

Zahrnuje predikci na běžný a následující rok a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky. Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1