Zobrazení: vizuální, textové

Národní klastrová asociace

www.nca.cz [aktuální verze]

Cílem asociace je koordinovaný a udržitelný rozvoj klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR. Součástí katalog českých klastrů, seznam evropských klastrových projektů s účastí českých partnerů,publikace o klastrech aj.

Vydavatel: Národní klastrová asociace

1