Zobrazení: vizuální, textové

Antropark

www.anthropark.wz.cz [aktuální verze]

Stránky seznamují se světem pravěkých civilizací prostřednictvím obrazů malíře Libora Baláka.

Vydavatel: Balák, Libor

Archeologie na dosah

www.archeologienadosah.cz [aktuální verze]

Stránky zaměřené na prezentaci archeologie, pravěkých a starověkých dějin a archeologického kulturního dědictví pro širokou veřejnost; informace o oboru archeologie, metodika, vzdělávací programy, přednášky.

Vydavatel: Národní muzeum

Boiohaemum : ve stopách předků

www.stopypredku.cz [aktuální verze]

Webové stránky o experimentální archeologii doby pravěku a středověku se zaměřením na národy Keltů, Slovanů a Germánů. Přehled lokalit obývaných v tomto období, fotogalerie, literární prameny.

Vydavatel: Keltoi

Dějepis.com

dejepis.com [aktuální verze]

Informace o České a světové historii v rozsahu učiva středních škol. Obsahuje seznam hesel a jejich stručnou definici, přepis historických dokumentů, testy, časovou přímku

Vydavatel: Němec, Václav

Dětský Antropark

www.antroparkbaby.wz.cz [aktuální verze]

Stránky seznamují děti se světem pravěkých civilizací prostřednictvím příběhu bohatě ilustrovaného Zuzanou Balákovou.

Vydavatel: Balák, Libor

Katáriové : impérium pravěku

www.anthropark.wz.cz/katariove.htm [aktuální verze]

Dobrodružný román z období pravěku. Obsahuje autorské ilustrace.

Vydavatel: Balák, Libor

Obrazová galerie paleolitu

www.iabrno.cz/agalerie/agalerie.htm [aktuální verze]

Stránky informují o způsobu života v době paleolitu součástí je bohatá obrazová dokumentace

Vydavatel: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Svět pravěku

www.svetpraveku.wz.cz [aktuální verze]

Stránky seznamují s fascinujícím světem pravěku a jsou obohaceny kresbami malíře Libora Baláka. Obrazový a textový materiál vydán i v tištěné podobě pod názvem Moje první kniha o pravěku.

Vydavatel: Balák, Libor

1