Zobrazení: vizuální, textové

Dějepis.com

dejepis.com [aktuální verze]

Informace o České a světové historii v rozsahu učiva středních škol. Obsahuje seznam hesel a jejich stručnou definici, přepis historických dokumentů, testy, časovou přímku

Vydavatel: Němec, Václav

Folia Historica Bohemica

www.hiu.cas.cz/periodika/folia-historica-bohemica [aktuální verze]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis specializující se na české a obecné dějiny raného novověku. Časopis uveřejňuje odborné studie, diskusní příspěvky a recenze nejnovější zahraniční i domácí literatury.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Historický ústav

1