Zobrazení: vizuální, textové

Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR

www.hikk-naki.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumného projektu s cílem identifikace, dokumentace a prezentace poznatků o hodnotách historické kulturní krajiny s památkovým potenciálem. Součástí stránek metodika projektu, přehled výstupů, řešitelský tým.

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Licence: CC BY-NC 4.0

Malé věci v krajině

malevecivkrajine.blogspot.cz [aktuální verze]

Blog dokumentuje drobnosti, které slouží k vzniku a obnově kulturní krajiny. Je otevřený veřejnosti pro přidávání svých příspěvků.

Vydavatel: Šiška, Michal

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Projekt výzkumu a vývoje DF12P01OVV001 : Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

www.kpz-naki.cz [aktuální verze]

Stránky projektu zaměřeného na prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny a zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Obsahují informace o projektu, krajinných památkových zónách a o aktuálním stavu řešení.

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Společnost pro obnovu vesnice a malého města : SOVAMM

sovamm.wordpress.com [aktuální verze]

Stránky zájmového sdružení odborníků a zájemců o venkovské stavitelství. Informace o realizovaných projektech, události a aktuality z oblasti obnovy venkova a památkové péče.

Vydavatel: Společnost pro obnovu vesnice a malého města

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1