Zobrazení: vizuální, textové

Arcis : open archaeological database

arcis.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky jsou doplňkem k tištěným publikacím o archeologickém výzkumu v jižním Uzbekistánu. Obsahují informace a články o výzkumu a databázi archeologických nálezů.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav pro klasickou archeologii

1