Zobrazení: vizuální, textové

On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci Křižánky

projekty.krizanky.eu [aktuální verze]

Stránky informují o realizovaných projektech v obci Křižánky a popisují památkovou rezervaci a naučné stezky této oblasti.

Vydavatel: Obec Křižánky

1