Zobrazení: vizuální, textové

Centrum Excelence Telč

cet.arcchip.cz [aktuální verze]

Stránky projektu výstavby výzkumného a vývojového centra. Informace o projektu, jeho realizaci, laboratořích, výzkumném programu a aktuálním dění.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Centrum pro dopravu a energetiku : CDE

cde.ecn.cz [aktuální verze]

Občanské sdružení zkoumající vliv dopravy a energetiky na životní prostředí v širších souvislostech. Informace o problematice trvale udržitelné dopravy, úsporách energie, klimatických změnách a o využití obnovitelných zdrojů energie

Vydavatel: Centrum pro dopravu a energetiku

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

ceses.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Vydavatel: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Česká republika 2030: společně - udržitelně

www.cr2030.cz [aktuální verze]

Stránky o strategickém plánu a dobrovolných závazcích ohledně udržitelného rozvoje České republiky do roku 2030. Informace o udržitelném rozvoji, součástí vládní dokumenty, mezinárodní doporučení a Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti.

Vydavatel: Ministerstvo životního prostředí

Licence: CC BY 4.0

Český spolek pro péči o životní prostředí : občanské sdružení, člen Českého svazu vědeckotechnických společností

www.csvts.cz/cspzp/ [aktuální verze]

Stránky sdružení zaměřeného na podporu, poznávání a prosazování udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí. Informace o společnosti, zpravodaj, aktuální události a články.

Vydavatel: Český spolek pro péči o životní prostředí

Čistá dvojka : více informací, více čistoty

cista.praha2.cz [aktuální verze]

Projekt Čistá dvojka městské části Praha 2 si klade za cíl povzbudit občany k většímu zájmu o místo, kde žijí. Informace pro majitele psů, o třídění odpadu, nelegální reklamě aj.

Vydavatel: Městská část Praha 2

DataPlán : portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí a regionů

dataplan.info [aktuální verze]

Webové prostředí zastřešující systém databází, které propojují různé druhy strategických dokumentů, aktuálně probíhajících aktivit a projektových záměrů s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví. Je součástí projektů Národní sítě Zdravých měst ČR

Vydavatel: Národní síť Zdravých měst ČR

Fair trade

fairtrade.cz [aktuální verze]

Informace o Fair Trade, jeho významu, smyslu, přehled výrobků, prodejců, kampaní a aktivit na podporu ochrany práv výrobců a pěstitelů v rozvojových zemích

Vydavatel: Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání

Inproforum

www.ef.jcu.cz/cz/veda-a-vyzkum/konference-a-souteze-svoc/inproforum/ [aktuální verze]

Webové stránky mezinárodní konference. Kromě provozních informací o konání konference obsahují i archiv minulých ročníků a konferenčních příspěvků.

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Licence: CC BY 4.0

Institut Cirkulární Ekonomiky

incien.org [aktuální verze]

Stránky nevládní organizace zaměřené na rozvíjení konceptu cirkulární ekonomiky zahrnují informace o institutu, o konferenci Odpad zdrojem a dalších vzdělávacích projektech.

Vydavatel: Institut Cirkulární Ekonomiky

Nadace partnersví

nadacepartnerstvi.cz [aktuální verze]

Podpora projektů zaměřených na problematiku udržitelného rozvoje. Zahrnuty jsou informace o programech, grantech, cenách a ostatních aktivitách Nadace Partnerství

Vydavatel: Nadace Partnerství

On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci Křižánky

projekty.krizanky.eu [aktuální verze]

Stránky informují o realizovaných projektech v obci Křižánky a popisují památkovou rezervaci a naučné stezky této oblasti.

Vydavatel: Obec Křižánky

1 2