Zobrazení: vizuální, textové

Archeologie na dálnici D47 : projekt záchrany kulturního dědictví

www.archeologied47.cz [aktuální verze]

Informace o archeologickém výzkumu provedeném na archeologicky aktivním území. Součástí je kartografický materiál a přehled provedených výzkumů.

Vydavatel: Archeologické centrum Olomouc

1