Zobrazení: vizuální, textové

Arcivévoda František Ferdinand Rakouský - d'Este

franzferdinand.cz [aktuální verze]

Životopisné údaje o Františku Ferdinandovi a jeho rodině. Součástí jsou informace o historickém vývoji Rakouska-Uherska a císařském a královském vojsku, zvukový záznam císařské hymny, fotogalerie

Vydavatel: Lukšíček, Michal

Československé vojenství

vojenstvi.cz [aktuální verze]

Československá armáda - armáda České republiky a její historie - od roku 1918 až do dnešních dnů. Zvláštní důraz je kladen i na mnichovský diktát (a jeho historie) a připravenost naší armády v září 1938. Čs. armáda a muzea opevnění a jejich historie, historie - legie, útvary armády České republiky a jejich historie

Vydavatel: Bartoš, Václav

Dělostřelectvo Československé armády 1918 - 1939

www.delostrelectvocsarmady1918-1939.estranky.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje podrobný popis a organizaci dělostřeleckých oddílů československé armády vzniklých letech 1918-1939. Součástí jsou informace o vojenské technice, munici a fotogalerie.

Vydavatel: Škarka, Jan

Natoaktual.cz : oficiální portál Informačního centra o NATO

natoaktual.cz [aktuální verze]

Zpravodajský a informační portál přináší veřejnosti informace o Severoatlantické alianci a působení České republiky v jejím rámci

Vydavatel: Jagello 2000 - Sdružení pro euroatlantickou spolupráci

On War On Peace

onwar.eu [aktuální verze]

Blog zaměřený na bezpečnostní otázky, mezinárodní vztahy a konflikty.

Vydavatel: Šulc, František

1