Zobrazení: vizuální, textové

Arcivévoda František Ferdinand Rakouský - d'Este

franzferdinand.cz [aktuální verze]

Životopisné údaje o Františku Ferdinandovi a jeho rodině. Součástí jsou informace o historickém vývoji Rakouska-Uherska a císařském a královském vojsku, zvukový záznam císařské hymny, fotogalerie

Vydavatel: Lukšíček, Michal

Historická šlechta : život po meči a po přeslici

historickaslechta.cz [aktuální verze]

Přehled šlechtických rodů, sídel, osobností. Součástí jsou rodokmeny významných rodů, příbuzenské vazby, vzpomínky a rozhovory příslušníků šlechty, fotogalerie a audioarchiv

Vydavatel: Loužecký, Martin

Nová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii

novanobilitas.eu [aktuální verze]

Informace k dějinám, struktuře a vývoji šlechty. Obsahuje erby šlechtických rodin, odborné studie, zprávy o pořádaných konferencích, výstavách

Vydavatel: Županič, Jan

Pernštejnský rok

www.pernstejnskyrok.cz [aktuální verze]

Projekt je součástí meziresortního projektu "Po stopách šlechtických rodů". Informace o akcích, výstavě ""Pernštejnové a jejich doba", projektu a pánech z Pernštejna.

Vydavatel: Národní památkový ústav

Středověk

e-stredovek.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace zaměřené na období českého i světového středověku, zahrnuty jsou články vládnoucích rodech, šlechtě, středověkých hradech, umění a běžném životě

Vydavatel: Škvrňák, Jan

1