Zobrazení: vizuální, textové

Feminismus.cz : o ženách, mužích, feminismu a gender studies

feminismus.cz [aktuální verze]

Web zabývající se situací žen v České republice, ženskými organizacemi, rovnými příležitostmi, feminismem a gender studies

Vydavatel: Gender Studies

Gender Studies

genderstudies.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci Gender Studies, zabývající se otázkami vztahů mužů a žen a jejich postavením ve společnosti. Organizační struktura, aktivity, odborné texty, publikace a tiskové zprávy

Vydavatel: Gender Studies

Nové ženy : ženy i pro občanskou společnost

www.novezeny.eu [aktuální verze]

Jedná se o projekt sdružení Žába na prameni, který je určen především ženám po mateřské a rodičovské dovolené, které mají chuť zapojit se intenzivněji do života obce či okolí, v němž žijí

Vydavatel: Žába na prameni

1