Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Business & Professional Women Praha II

bpwcr.cz [aktuální verze]

Web jehož cílem je rozvoj profesního potenciálu žen podnikatelek a manažerek.

Vydavatel: Business & Professional Women Praha II

Centrum genderových studií

gender.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky odborného pracoviště FF UK. Součástí zdroje informace o historii centra, projektech, přednáškách, kurzech a vydaných publikacích.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Centrum genderových studií

Česká ženská lobby

www.czlobby.cz [aktuální verze]

Stránky organizace, která hájí práva žen v České republice. Součástí informace o sdružení, činnosti spolupracujících organizací.

Vydavatel: Česká ženská lobby

Český sociálněvědní datový archiv : ČSDA

archiv.soc.cas.cz [aktuální verze]

Sociologický datový archiv obsahuje plné texty odborných prací z oblasti sociologie a oborů souvisejících

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Feminismus.cz : o ženách, mužích, feminismu a gender studies

feminismus.cz [aktuální verze]

Web zabývající se situací žen v České republice, ženskými organizacemi, rovnými příležitostmi, feminismem a gender studies

Vydavatel: Gender Studies

Gender a výzkum = Gender and Research

genderonline.cz [aktuální verze]

Webové stránky recenzovaného vědeckého transdisciplinárního časopisu genderových studií a feministické teorie. V časopise jsou publikovány stati v češtině nebo angličtině, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie, filosofie, politologie, historie, kulturních studií anebo v dalších sociálních a humanitních vědách.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Genderová informační a tisková agentura - gitA

ta-gita.cz [aktuální verze]

Informační servis o problematice genderu, diskriminace žen a rovných šancí. Zvláštní pozornost je věnována tématu žen v politice

Vydavatel: proFem

Gender Studies

genderstudies.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci Gender Studies, zabývající se otázkami vztahů mužů a žen a jejich postavením ve společnosti. Organizační struktura, aktivity, odborné texty, publikace a tiskové zprávy

Vydavatel: Gender Studies

Nora - genderové informační centrum

www.gendernora.cz [aktuální verze]

Posláním webu je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti na celostátní a regionální úrovni. Svými aktivitami si klade za cíl zlepšit podmínky a přístup žen a mužů ke společenským zdrojům v různých oblastech jejich života a zvýšit sebevědomí žen.

Vydavatel: Genderové informační centrum NORA

Prezidentka.cz : nová politická síla

prezidentka.cz [aktuální verze]

Webové stránky s příspěvky o problematice gender, úlohy žen v politice a veřejném životě

Vydavatel: Jonášová, Kateřina

Rovné příležitosti do firem

zpravodaj.feminismus.cz [aktuální verze]

Zpravodaj sledující problematiku dodržování rovných příležitostí mužů a žen na pracovním trhu. Vedle genderové roviny je problém analyzován i z etnického hlediska

Vydavatel: Gender Studies

Sociologické studie/Sociological Studies

studie.soc.cas.cz [aktuální verze]

Studie zaměřené na prezentaci výsledků sociologických výzkumů obsahují komparativní analýzy, kritické teoretické stati a sociologické analýzy aktuálních společenských témat

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

1 2