Zobrazení: vizuální, textové

Český svaz ochránců přírody Vlašim : chráníme přírodní a kulturní dědictví Podblanicka

www.csopvlasim.cz [aktuální verze]

Občanské sdružení, které se zabývá ochranou přírodního a kulturního dědictví především v oblasti Podblanicka. Provozuje také ekocentrum a pečuje o zraněná a nalezená zvířata. Informace o svazu, ekologické výchově, péči o zeleň a aktuality.

Vydavatel: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Vlašim

1