Zobrazení: vizuální, textové

Journal Ceramics-Silikáty

www.ceramics-silikaty.cz [aktuální verze]

Stránky odborného periodika zaměřeného na výzkum v oblasti skla, keramiky a nekovových materiálů. Stránky obsahují plné texty článků.

Vydavatel: VŠCHT. Ústav skla a keramiky

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Silikátový svaz : SILIS

www.silis.cz [aktuální verze]

Informace o svazu, jeho projektech a aktuálním dění. Součástí Keramický zpravodaj, keramický slovník a monitoring tisku.

Vydavatel: Silikátový svaz

Licence: CC BY 4.0
1