Zobrazení: vizuální, textové

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

www.muzeumcb.cz [aktuální verze]

Stránky regionálního muzea poskytují zejména návštěvnické informace. Součástí je také přehled sbírek, program kulturních a vzdělávacích akcí v muzeu a informace o spolcích a klubech v muzeu.

Vydavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

1