Zobrazení: vizuální, textové

Národní síť místních akčních skupin České republiky

nsmascr.cz [aktuální verze]

Stránky společenství sdružující organizačně samostatné právnické osoby - místní akční skupiny - pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje - metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky. Informace o sdružení, jeho činnosti a krajských sítích.

Vydavatel: Národní síť místních akčních skupin

1