Zobrazení: vizuální, textové

DataPlán : portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí a regionů

dataplan.info [aktuální verze]

Webové prostředí zastřešující systém databází, které propojují různé druhy strategických dokumentů, aktuálně probíhajících aktivit a projektových záměrů s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví. Je součástí projektů Národní sítě Zdravých měst ČR

Vydavatel: Národní síť Zdravých měst ČR

Euroduel : studentské debaty o České republice v EU

www.euroduel.cz [aktuální verze]

Projekt pro středoškolské studenty o evropských tématech, které otevřelo české předsednictví Radě EU: ratifikace Lisabonské smlouvy, energetická budoucnost Evropy, přijetí Eura, ekonomika, východní partnerství.

Vydavatel: Respekt institut

Gender sociologie

genderonline.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, které je klíčovou institucí v oblasti výzkumu postavení mužů a žen ve společnosti. Organizační struktura, tematická bibliografie, odborné příspěvky

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Guerilla Readers

www.greaders.cz [aktuální verze]

Informace o různých programech a kampaní na podporu čtenářství v českých knihovnách, které jsou vytvářeny metodou guerilla marketingu

Vydavatel: Guerilla Readers

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Jihočeský kraj : oficiální internetové stránky Jihočeského kraje

kraj-jihocesky.cz [aktuální verze]

Oficiální stránky Jihočeského kraje. Informace o samosprávě, krajském úřadu, grantech, kanceláři v Bruselu a dalším. Součástí informační materiály, aktuální zpravodajství a legislativa kraje.

Vydavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Jihomoravský kraj

www.jmk.cz [aktuální verze]

Oficiální stránky Jihomoravského kraje. Informace o cestovním ruchu, dopravě, ekonomice, památkách, regionálním rozvoji, územním plánování, vzdělávání, zdravotnictví a životním prostředí. Součástí aktuální zpravodajství, legislativa kraje a další.

Vydavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Malé granty : ukazujeme studentům, jak si splnit své sny

malegranty.cz [aktuální verze]

Informace o programu, jehož cílem je finanční podpora studentských projektů. Statistiky programu od roku 2007, seznam vítězných projektů, aktuality. Součástí stránek je fotogalerie z uplynulých let.

Vydavatel: AISIS

Michal Stehlík : osobní www stránky

www.michalstehlik.cz [aktuální verze]

Osobní stránky Michala Stehlíka, od roku 2006 děkana Filozofické fakulty UK. Komentáře k aktuálnímu dění ve školství, informace o zajímavých projektech a dění v Jihočeském kraji a Dačicích.

Vydavatel: Stehlík, Michal

Národní institut pro další vzdělávání

www.nidv.cz [aktuální verze]

Informace o institutu, který mimo jiné poskytuje poradenství školám a školským zařízením v otázkách metodiky řízení. Součástí plné texty vybraných publikací.

Vydavatel: Národní institut pro další vzdělávání

Národní síť místních akčních skupin České republiky

nsmascr.cz [aktuální verze]

Stránky společenství sdružující organizačně samostatné právnické osoby - místní akční skupiny - pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje - metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky. Informace o sdružení, jeho činnosti a krajských sítích.

Vydavatel: Národní síť místních akčních skupin

Plzeňské ikony, aneb, Kdo jsou slavní muži, které Plzeň ovlivnila

www.plzenskeikony.eu [aktuální verze]

Projekt, jehož cílem je upozornit Plzeňany na to, jak zajímaví a inspirativní lidé kolem nich žijí a kdo se může stát v jejich životě pozitivním vzorem.

Vydavatel: Plzeň 2015

Ženy a věda

zenyaveda.cz [aktuální verze]

Stránky Národního kontaktního centra - ženy a věda se zabývají problematikou rovných příležitostí a genderu. Aktuality, odborné publikace, statistiky

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

1