Zobrazení: vizuální, textové

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

www.regionalnirozvoj.eu [aktuální verze]

Posláním odborného recenzovaného časopisu je vytvořit odbornou platformu propojující akademickou sféru s širokou odbornou veřejností věnující se problematice regionálního rozvoje ve všech jejích aspektech.

Vydavatel: Civitas per Populi

1