Zobrazení: vizuální, textové

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

www.flu.cas.cz [aktuální verze]

Informace o ústavu, jeho historii, poslání, činnosti, výzkumných projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

1