Zobrazení: vizuální, textové

Nová škola, o.p.s.

www.novaskolaops.cz [aktuální verze]

Stránky obecně prospěšné společnosti podporující inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců a jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Součástí organizační struktura, výroční zprávy, inf. o vzdělávacích kurzech a realizovaných projektech.

Vydavatel: Nová škola

1