Zobrazení: vizuální, textové

Vlastivědné muzeum v Olomouci

www.vmo.cz [aktuální verze]

Stránky muzea, které povahou sbírkového fondu v oblasti přírodních i společenských věd pokrývá nejen střední Moravu, ale i širší území s přesahy do zahraničí. Informace o muzeu, jeho sbírkách a objektech, pořádaných akcích. Součástí časopis Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.

Vydavatel: Vlastivědné muzeum v Olomouci

1