Zobrazení: vizuální, textové

Centrum genderových studií

gender.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky odborného pracoviště FF UK. Součástí zdroje informace o historii centra, projektech, přednáškách, kurzech a vydaných publikacích.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Centrum genderových studií

1