Zobrazení: vizuální, textové

Infocizinci : informace pro cizince žijící v České republice

infocizinci.cz [aktuální verze]

Užitečné informace pro cizince žijící v České republice. Součástí nabídka vzdělávacích kurzů, inf. o právech a povinnostech cizinců v ČR.

Vydavatel: Redakce Infocizinci

Ústav bohemistických studií

ubs.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky Ústavu bohemistických studií. Informace o organizační struktuře a personálním obsazení, studiu, vědě a výzkumu včetně publikační činnosti.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav bohemistických studií

1