Zobrazení: vizuální, textové

Česko-vietnamská společnost

www.cvs-praha.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, životě Vietnamců v ČR a Vietnamsko-české protidrogové ligy.

Vydavatel: Česko-vietnamská společnost

Doma v České republice

domavcr.cz [aktuální verze]

Přehledové informacemi o životě v ČR určené především imigrantům

Vydavatel: Mezinárodní organizace pro migraci

Infocizinci : informace pro cizince žijící v České republice

infocizinci.cz [aktuální verze]

Užitečné informace pro cizince žijící v České republice. Součástí nabídka vzdělávacích kurzů, inf. o právech a povinnostech cizinců v ČR.

Vydavatel: Redakce Infocizinci

International organization for migration : the migration agency

iom.cz [aktuální verze]

Webové stránky pražské pobočky Mezinárodní organizace pro migraci. Informace o vlivech migrace na vývoj společnosti

Vydavatel: Mezinárodní organizace pro migraci

Legální migrace - otevřená šance

imigracecz.org [aktuální verze]

Informace o možnostech zapojení zahraničních pracovníků v rámci českého trhu práce, pokyny pro potencionální zaměstnance i zaměstnavatele

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Meta : sdružení pro příležitosti mladých migrantů

meta-ops.eu [aktuální verze]

Informace o vzdělávání cizinců v rámci jejich integrace na pracovním trhu v ČR. Podpůrné materiály pro cizince i pro jejich pedagogy

Vydavatel: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Otevřená Evropa

www.denik.cz/otevrenaevropa/ [aktuální verze]

Stránky studentské soutěže na téma budoucnosti Evropské Unie, migrace obyvatel nebo problémů chudých států. Obsahují jednotlivé soutěžní příspěvky a vyhlášení vítězů soutěže.

Vydavatel: Vltava-Labe-Press

Sdružení pro integraci a migraci : poradna pro uprchlíky

www.uprchlici.cz [aktuální verze]

Webová stránka Sdružení pro integraci a migraci, lidskoprávní neziskové organizace hájící práva cizinců v České republice, obsahuje informace o nabízených službách pro cizince, jejich advokační činnosti i o pořádaných akcích pro širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci a potírat xenofobii a rasismus.

Vydavatel: Sdružení pro integraci a migraci

1