Zobrazení: vizuální, textové

Depositum

www.depozitum.cz [aktuální verze]

Digitální knihovna, která obsahuje digitalizované historické texty a časopisy zaměřené zejména na křesťanskou teologii. Obsahem jsou některé ročníky Časopisu katolického duchovenstva, časopisu pro teologii - Via, časopisu Nový život a Soupis památek historických a uměleckých v království českém.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta

1