Display: visual, text

Asociace pro urbanismus a územní plánování : AUÚP

www.urbanismus.cz [current version]

Množství veřejných dokumentů (výroční zprávy, výsledky hospodaření), seznam členů, profesní profil, organizované akce a odborné texty o územních plánech. Součástí je také fotogalerie vybraných urbanistických řešení v evropských metropolích

Publisher: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy : IPR Praha

www.uppraha.cz [current version]

Portál obsahuje informace o územním plánování v Praze, zásadách územního rozvoje a strategickém plánu. Součástí stránek jsou výkresy územního plánu, územně analytické podklady a stavební uzávěrky online.

Publisher: Magistrát hlavního města Prahy. Útvar rozvoje hlavního města Prahy

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Letná sobě! : architektonická iniciativa pro smysluplný rozvoj letenské čtvrti

letnasobe.cz [current version]

Stránky architektonické iniciativy, která se zabývá rozvojem městské čtvrti Letná. Informace o územním rozvoji, pořádaných akcích a architektuře.

Publisher: Wlazel, Adam

Licence: CC BY-NC 4.0

Politika územního rozvoje

pur.eps.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o současném stavu politiky územního rozvoje, zejména ve vztahu s ochranou životního prostředí

Publisher: Frank Bold Society

Ústav územního rozvoje : UUR

www.uur.cz [current version]

Stránky Ústavu územního rozvoje, jehož cílem je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj. Web obsahuje publikační činnost (plné texty) ústavu, časopis Urbanismus a územní rozvoj (plné texty), informace o ústavu (organizační schéma, výroční správy), právní předpisy ke stavebnímu právu a další informace

Publisher: Ústav územního rozvoje

Útvar rozvoje hlavního města Prahy

urm.cz [current version]

Informace o organizaci, Praze, územním plánování, strategii rozvoje, projektech EU a výstavách. Součástí aktuality, koncepce, studie a analytické materiály.

Publisher: Magistrát hlavního města Prahy. Útvar rozvoje hlavního města Prahy

1