Display: visual, text

Česká společnost pro výzkum a využití jílů

czechclaygroup.cz [current version]

Informace o společnosti, plánovaných akcích, konferencích a novinkách z činnosti společnosti. Součástí plné verze časopisu Informátor.

Publisher: Česká společnost pro výzkum a využití jílů

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz [current version]

Petrologický popis lokalit Moravy a Slezska určený pro zájemce o geologii při získávání informací o lokalitách

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz [current version]

Petrologický popis lokalit na území Čech určený především studentům geologie, kterým usnadní získávání praktických zkušeností v terénu.

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Petrografie

petrol.sci.muni.cz [current version]

Stránky tematicky zaměřené na petrografické a příbuzné vědní obory umožňující studentům zvyšovat svou úroveň poznání. Součástí učební texty, diplomové práce a další.

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra mineralogie, petrologie a geochemie.

Licence: CC BY 3.0 CZ
1