Display: visual, text

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz [current version]

Petrologický popis lokalit Moravy a Slezska určený pro zájemce o geologii při získávání informací o lokalitách

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz [current version]

Petrologický popis lokalit na území Čech určený především studentům geologie, kterým usnadní získávání praktických zkušeností v terénu.

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

1