Display: visual, text

Inforum

www.inforum.cz [current version]

Informace o konferenci, která je zaměřena výhradně na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání, a to jak ve firemní a knihovnické oblasti, tak i v oblastech vzdělávání a otevřeného přístupu (Open Access). Stránky obsahují příspěvky z aktuálního ročníku plus archiv sborníků všech předešlých ročníků

Publisher: Albertina icome Praha

Nora - genderové informační centrum

www.gendernora.cz [current version]

Posláním webu je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti na celostátní a regionální úrovni. Svými aktivitami si klade za cíl zlepšit podmínky a přístup žen a mužů ke společenským zdrojům v různých oblastech jejich života a zvýšit sebevědomí žen.

Publisher: Genderové informační centrum NORA

Občasník knihovnen okresu Opava

www.okpb.cz/okoo/ [current version]

Knihovnické aktuality z regionu, recenze na vybrané knižní tituly

Publisher: Knihovna Petra Bezruče

1