Display: visual, text

Agroporadenství

agroporadenstvi.cz [current version]

Informace z oblasti zemědělství. Aktuality týkající se dotační politiky, vzdělávání, legislativy a organizace zemědělské produkce

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Digital Forensic Journal

www.rac.cz/rac/homepage.nsf/CZ/DFJ/ [current version]

Odborný časopis věnovaný problematice forenzního zkoumání digitálních dat. Zabývá se problematikou forenzního zkoumání a dalších oblastí souvisejících s digitálními informacemi, s jejich bezpečností, ochranou, zajištěním a zkoumáním.

Publisher: Risk Analysis Consultants

Ekoporadna sdružení Arnika

oradna.arnika.org [current version]

Webové stránky sdružení Arnika pomáhají lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí

Publisher: Arnika

Energy Centre České Budějovice

eccb.cz [current version]

Stránky občanského sdružení, které se zaměřuje na poradenskou činnost v oblasti hospodárného využívání energie a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. Součástí organizační informace, modelové dotazy.

Publisher: Energy Centre České Budějovice

Kde jsi táto?

www.kdejsitato.cz [current version]

Web poukazující na dosavadní praxi českých soudů v případech svěřování dětí do péče po rozvodu manželství.

Publisher: Doktor, Martin

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

www.khkkk.cz [current version]

Web poskytující veškerý servis pro podnikatele v Karlovarském kraji.

Publisher: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

Nájemní právo

najemnipravo.iure.org [current version]

Právní poradna pro nájemníky, kteří si neví rady s novou situací na trhu s nájmy.

Publisher: Iuridicum Remedium

Nora - genderové informační centrum

www.gendernora.cz [current version]

Posláním webu je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti na celostátní a regionální úrovni. Svými aktivitami si klade za cíl zlepšit podmínky a přístup žen a mužů ke společenským zdrojům v různých oblastech jejich života a zvýšit sebevědomí žen.

Publisher: Genderové informační centrum NORA

Portál na podporu rozvoje obcí ČR

www.rozvojobci.cz [current version]

Webový portál zaměřující se na komplexní problematiku municipálního rozvoje. Poskytuje teoretickou a praktickou informační základnu pro řízení rozvoje obcí.

Publisher: Národní akademie regionálního managementu

Praktické nástroje pro zaměstnance

racovnipravo.iure.org [current version]

Web poskytující právní pomoc při vstupu a setrvání na trhu práce. Informace vychází ze stavu právní úpravy a legislativních prací k 1. 1. 2012.

Publisher: Iuridicum Remedium

Svaz pacientů České republiky

www.pacienti.cz [current version]

Informace o svazu, reformě zdravotnictví, právech pacientů a aktuálním dění.

Publisher: Svaz pacientů ČR

1