Display: visual, text

Česká společnost pro hudební vědu : ČSHV

www.cshv.cz [current version]

Webové stránky spolku sdružujícího muzikology, podporujího rozvoj hudebněvědného bádání a prezentaci jeho výsledků. Informují o spolku, jeho odborných aktivitách a publikační činnosti.

Publisher: Česká společnost pro hudební vědu

1