Display: visual, text

Odborné studie a výzkumy

www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy [current version]

Publikované odborné studie z oboru činnosti Ministerstva financí od roku 2008.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1