Display: visual, text

Odborné studie a výzkumy

www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy [current version]

Publikované odborné studie z oboru činnosti Ministerstva financí od roku 2008.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Státní pokladna

www.statnipokladna.cz [current version]

Cílem projektu Státní pokladna je implementovat Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) jako nástroj pro řízení veřejných financí, centralizaci účetních informací státu, konsolidaci vybraných ekonomických ukazatelů za veřejnou správu a komplexní přesné a včasné výkaznictví za celý veřejný sektor v souladu s mezinárodními standardy.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1