Display: visual, text

Ekonomicko-správní fakulta

econ.muni.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis, který přináší poznatky z ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie. Abstrakty od roku 2003, plné texty od roku 2006.

Publisher: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta

Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým

nho.econ.muni.cz [current version]

Vědecký recenzovaný časopis vycházející v anglickém jazyce. Přináší nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie. Plné texty od roku 2006.

Publisher: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta

Odborné studie a výzkumy

www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy [current version]

Publikované odborné studie z oboru činnosti Ministerstva financí od roku 2008.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

World Economy and Policy

wep.vse.cz [current version]

Recenzovaný interdisciplinární a multidimenzionální akademický časopis v angličtině. Nabízí středoevropský pohled na mezinárodní trendy, problémy a výzvy, kterým čelí globální i národní ekonomika a společnost. Součástí stránek archiv časopisu Contemporary Europe.

Publisher: Vysoká škola ekonomická

Licence: CC BY 4.0
1