Display: visual, text

VTEI

www.vtei.cz [current version]

Stránky odborného časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Součástí články shrnující významné výsledky dosažené v dané tematice a oboru a jejich teoretické či praktické důsledky a souvislosti, zejména ve středoevropském regionu.

Publisher: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Licence: CC BY-NC 4.0
1