Display: visual, text

Vakinfo

vakinfo.cz [current version]

Informace z oboru vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací.

Publisher: Medim

Voda : elektronický časopis

www.e-voda.cz/odborny-casopis/ [current version]

Časopis přinášející informace o novinkách v technologických postupech, zařízeních, službách a legislativě z oblasti vodního hospodářství

Publisher: Ladislav Pachta-IMPEA

VTEI

www.vtei.cz [current version]

Stránky odborného časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Součástí články shrnující významné výsledky dosažené v dané tematice a oboru a jejich teoretické či praktické důsledky a souvislosti, zejména ve středoevropském regionu.

Publisher: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Licence: CC BY-NC 4.0

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce : VÚV TGM

www.vuv.cz [current version]

Informace o ústavu - orgánech, historii, výzkumných odborech, řešených úkolech, ediční činnosti, kurzech, seminářích a aktualitách.

Publisher: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

1